نزدیک به اتمام
پروژه های پایان یافته
همه پروژه ها
roya5

 استعداد یابی و شاد کردن کودکان در مناطق سیل زده

منتظر خبرهای خوب در کلانون باشید به همت شما یاران در نظر داریم در شادی ۳۰۰۰ کوک سهیم باشیم.

پیشرفت :12%
جمع آوری پوشاک

 لوازم بهداشتی شخصی در مناطق زلزله زده

به دلیل زلزله های اخیر در مناطق جنوب غربی ایران ، خردسالان و نوزادان نیاز به مراقبت بیشتری نسبت به بزرگسالان نیازدارند .

پیشرفت :100%