به کهکشان آرزوها خوش آمدید.

اینجا صفحه ای هست که میتوانیم با کمترین هزینه بهترین و زیباترین آرزوها را به واقعیت تبدیل کنیم .

کار بدین شکل است که شما دکمه زیر را زده و یکی از آرزوها به صورت غیر ارادی انتخاب میشود.سپس دکمه تایید را زده و آن آرزو را با پرداخت هزینه به خود اختصاص میدهید .سپس اگر دوست داشتین میتوانین کل آرزو را خود برآورده کنید و هم میتوانید پعد از اختصاص دادن به خود در پنل خود آن را به صورت یک پروژه قرار میدهید و سپس توسط تیم مورد نظر خود آن را تکمیل کنید.