رؤیایِ ساختن دنیایی بهتراز همین‌جا آغاز می‌شود

سه‌شنبه‌های ستاره‌ای

همیاری می‌کنیم تا رنج گرسنگی، ستاره‌های کوچک شهرم را بی‌خواب نکند.

کهکشان آرزوها

همیاری می‌کنیم تا برآوردن آرزوهای کوچک، امیدهای بزرگ بسازد.

حمایت نقدی

همیاری می‌کنیم تا آنچه می‌بخشیم، تاریکی را از دل‌ها ببرد.

darbareh-2

درباره‌مارویای ستاره‌ها

کانون همیاری رؤیای ستاره‌ها یک سازمان رسمی مردم نهاد است که رویکرد اصلی‌اش کمک به کودکان کار، نیازمند، آسیب دیده و محروم استاین سازمان از سال ۱۳۹۵ فعالیت‌های حمایتی خود را به طور غیررسمی آغاز کرده است و از خرداد ۱۳۹۸به طور رسمی با مجوز فرمانداری شهرستان تهران فعالیت‌هایش را ادامه می‌دهد.

دل‌هایی که روشنی می‌بخشند، دست‌هایی که امید می‌سازند.

خرید از فروشگاه کانون همیاری رؤیای ستاره‌ها تنها یک خرید معمولی نیست، در بخش محصولات ستاره‌ها بی‌واسطه به تولید و توانمندسازی ستاره‌ها کمک خواهید کرد و در بخش محصولات درخشان علاوه بر تهیۀ اجناس مورد نیازتان همیاران کانون را همیاری می‌نمایید.

پروژه‌های کانون